send link to app

Librería LliG - GVA


4.0 ( 3120 ratings )
Książki Katalogi
Desenvolvedor: Catálogos Virtuales
Darmowy

Benvingut a LliG!

LliG és la llibreria institucional de la Generalitat Valenciana. Creada en 1989, reuneix el fons editorial de la Generalitat i daltres institucions i fundacions de la Comunitat Valenciana.

En aquest espai bibliogràfic es poden trobar volums de tot tipus editats per les diferents entitats valencianes: lleis i normatives aprovades pel Consell en els últims anys, catàlegs, publicacions relatives a estudis i treballs dàrees diverses (flora i fauna de la Comunitat, agricultura, medi ambient, etc).

• Suport tècnic del app: info@pressmatic.es

______

¡Bienvenido a LliG!

LliG es la librería institucional de la Generalitat Valenciana. Creada en 1989, reúne el fondo editorial de la Generalitat y de otras instituciones y fundaciones de la Comunitat Valenciana.

En este espacio bibliográfico se pueden encontrar volúmenes de todo tipo editados por las diferentes entidades valencianas: leyes y normativas aprobadas por el Consell en los últimos años, catálogos, publicaciones relativas a estudios y trabajos de áreas diversas (flora y fauna de la Comunitat, agricultura, medioambiente, etc).

• Soporte técnico del app: info@pressmatic.es